Sidste nyt fra hovedklubben, d. 4. april 2020

Kære kredsformænd
 
Schæferhundeklubben modtog i går følgende besked fra DKK:

 

Kære kredse, lokalafdelinger, specialklubber og tilknyttede aktører

På grund af den globale pandemi har Dansk Kennel Klub valgt at aflyse alle arrangementer, såvel indendørs som udendørs, frem til og med den 31. maj 2020.  

DKK opfordrer ligeledes alle kredse, lokalforeninger, specialklubber og tilknyttede aktører til at aflyse al træning, foredrag, kurser, skuer og udstillinger samt evt. andre typer arrangementer til og med 31. maj 2020. 

Hele meddelelsen kan ses her på DKK's hjemmeside: 
https://www.dkk.dk/nyheder/2020/dkk-aflyser-alle-arrangementer-frem-til-og-med-den-31-maj-grundet-covid-19

Det vil sige, der er aktivitetsstop for alle arrangementer både træning, prøver, kurser og udstillinger til og med 31. maj 2020.

Pas på jer selv og hinanden!

                    Med venlig hilsen 
                   Hovedbestyrelsen
 
                  Sendt af Karin Christiansen

Sidste nyt fra Hovedbestyrelsen, d. 29.3.2020

Sidste nyt fra Hovedbestyrelsen:

Al træning, prøver, udstillinger m.v. er aflyst til foreløbig d. 30. april 2020.

Repræsentantskabsmødet 2020 agtes afholdt d. 28. juni - hvis forholdene gør det muligt.

 

Se sidste nyt fra hovedbestyrelsen herunder:

Til alle repræsentanter, æresmedlemmer og tilmeldte tilhørere
 
Da vi følger regeringens og DKK’s udmeldinger, er der aktivitetsstop for arrangementer til og med 30. april 2020, mens vi afventer den kommende tids udvikling.
Dette gælder både træning, prøver, kurser, møder og udstillinger.
Aflysningerne sker under henvisning til den almindelige retsgrundsætning om force majeure, fordi ingen har indflydelse på situationen, som udvikler sig løbende.

 
HVAD BETYDER FORCE MAJEURE:
Force majeure er i dansk ret et samlebegreb for ”ekstraordinære begivenheder, der umuliggør opfyldelsen af en kontraktparts forpligtelser”, og som den berørte part hverken kunne forudse, forhindre eller overkomme.
Som typiske eksempler på force majeure-tilfælde kan blandt andet nævnes krigsudbrud, oprør, indførselsforbud, blokade, offentlig beslaglæggelse, ildebrand og naturkatastrofer.
I dansk ret er virkningen af en force majeure-begivenhed som udgangspunkt midlertidig ansvarsfrihed for den part, der er forhindret i at opfylde sine forpligtelser – også selv om der ikke er nævnt noget herom i parternes aftale.

HB har stadig et hængeparti m.h.t. repræsentantskabsmødet, som jo også er umuligt at afholde for øjeblikket.

Vi har i den forbindelse været i dialog med DKK om, hvordan vi skal forholde os, og vi har fået oplyst følgende:

1. Repræsentantskabsmødet skal – alt efter hvordan COVID-19-situationen udvikler sig – afholdes senest 1.7. 2020.
2. Mødet indkaldes med 14 dages varsel.
3. Hvis repræsentantskabsmødet ikke kan afholdes inden 1. juli, anbefaler DKK, at man ”springer over” i år, under henvisning til force majeure, og fortsætter med nuværende ledelse indtil marts 2021.

HB har derfor reserveret 
søndag d. 28. juni til repræsentantskabsmøde i Ejbyhallen.

Datoen er med forbehold for COVID-19 situationen, hvor myndighedernes anbefalinger overholdes.
 
Pas på jer selv og hinanden.
 
Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen

Sendt af 
Karin Christiansen 
Konstitueret landsormand
Schæferhundeklubben for Danmark

Særnummer af Schæferhunden

Redaktøren af Schæferhunden har udgivet et særnummer af Schæferhunden med en masse gode tricks til træning af din hund - se her:

Kære medlemmer
I denne svære tid er hele verden nærmest sat i stå og alle er ramt af COVID-19 situationen på den ene eller anden måde.
Når alle foreningsaktiviteter er sat i bero, og der er stille på træningspladserne, kan det være svært at finde på noget at lave med sin hund.
Redaktør Torben Jepsen har derfor samlet den artikelserie, skrevet af Xenia Kruse, med ”Tips & tricks”, der var i Schæferhunden for nogle år siden, i et blad, krydret med lidt aktuelt om Coronavirus og hunde.
God fornøjelse med såvel læsning samt træning, og pas godt på jer selv og hinanden😊
Med venlig hilsen
Redaktør og Hovedbestyrelse
Schæferhundeklubben for Danmark

 

Nyhedsbrev, marts 2020

Kredsskifte

For at minimere den store administration der er ved kredsskifte, er der indført en ny fuldautomatisk procedure. Du finder vejledningen til den, ved at følge linket herunder. 
 

Stop for prøver og skuer til og med d. 13.4.

Vigtig info til alle kredse i Schæferhundeklubben
På grund af situationen omkring Coronavirus, COVID-19, vælger Schæferhundeklubben at tage ansvar, så fra d.d. gælder stop for prøver og skuer.
I første omgang gælder dette til og med Påske, dvs. d. 13.4.
Pas godt på jer selv og hinanden.
Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen

Udsættelse af repræsentantskabsmødet

Kære repræsentanter
 
Set i lyset af den alvorlige situation i hele landet vedrørende Coronavirus, COVID-19 har Hovedbestyrelsen besluttet at udsætte Repræsentantskabsmødet til engang i maj.
 
Vi håber på jeres forståelse for beslutningen.

Vi melder hurtigst muligt ny dato ud.
 
Pas godt på jer selv og hinanden.
 
 
På vegne af Hovedbestyrelsen
         Karin Christiansen
    Konstitueret landsformand 
Schæferhundeklubben for Danmark

Indkomne forslag, repræsentantskabsmøde 2020

Indkomne forslag til repræsentantskabsmødet d. 22.3.20

https://drive.google.com/file/d/1koP8336ccswAv0JDcE0PvGgsJyLTS11R/view?usp=sharing

 

Kandidater, repræsentantskabsmøde 2020

Kandidater til tillidsposter i Schæferhundeklubben, repræsentantskabsmødet d. 22.3.20:

https://drive.google.com/file/d/1yCbJD93qx7OZaiT7T0t8dXpTNQlizva4/view?usp=sharing

 

Aktuelt Schæfer-Nyt, februar 2020

Aktuelt Schæfer-Nyt, december 2019

Nyhedsbrev fra Schæferhundeklubben, december 2019:

https://drive.google.com/file/d/1jF_WS-jqlv4G5N-siwc7IZh7NKDjhB6K/view?usp=sharing

 

Aktuelt Schæfer - Nyt

Nyhedsbrev fra Schæferhundeklubben, september 2019:

https://drive.google.com/file/d/1egCfY4DWkS9SAIr6QXqCr8y_YXfSe3nz/view?usp=sharing

 

Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde

 

 

 

Schæferhundeklubben for Danmark
Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde

fredag d. 9. august 2019 kl. 18.00
i Ejby-Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby


 Se tanker i forbindelse med mødet her:

https://drive.google.com/file/d/1aqGVayRzjZ4Z-0lX2R3Edp4yLBCzoljI/view?usp=sharing

 

 

 

Ny overenskomst

Der er indgået en ny overenskomst mellem Schæferhundeklubben for Danmark og Dansk Kennel Klub.

Se udmeldingen her:

https://drive.google.com/file/d/1yOR3fNoJl22zpS1kQBYsSsXS9lF47gNm/view?usp=sharing

Læs mere på www.schaeferhun.dk

 

Møde mellem DKK og Schæferhundeklubben

 

 d. 28.6.2019 

Nyhedsbrev fra Hovedbestyrelsen 

Konflikten mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark 

Dansk Kennel Klub’s bestyrelse og Schæferhundeklubben for Danmarks hovedbestyrelse har afholdt møde den 27/6-2019 på Fyn. 

På mødet blev uoverensstemmelserne, der har ført til opsigelse af overenskomsten mellem parterne, drøftet. 

Mødet foregik i en udmærket og konstruktiv atmosfære. 

Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark arbejder målrettet videre med henblik på at få en ny overenskomst på plads. 

På vegne af Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark. 

Jørgen Hindse Peter Maltha Larsen 

Formand Dansk Kennel Klub Formand Schæferhundeklubben for Danmark 

 

 

  • Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde afholdes fredag d. 9.8. kl. 18.00 i Ejby-Hallen. Dagsorden udsendes på mandag d. 1.7. 
  • HUSK: Schæferhundeklubben for Danmarks Hovedavlsskue i kreds 8 – Rønnede d. 2. – 4. august 2019 På http://www.has2019.dk/ findes alle oplysninger om arrangementet, men husk, at tilmeldingen slutter d. 2.7. 

 

 

  • Agria-Ungdomslejren afholdes i uge 28 og slutter af med Ungdomsudstillingen d. 13.7. Kom og bak op om arrangementet: https://schaeferhundeklubben.caniva.com/event/4267/Ungdomsskue--hvalpeshow/ 

 

Men venlig hilsen Hovedvestyrelsen 

Opsigelse af samarbejdsaftale

Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark har opsagt samarbejdsaftalen mellem klubberne.

Se her:

https://drive.google.com/file/d/1YHlrqMmBBs_eKugdYqtvzDbiBht7NPWX/view?usp=sharing

og her:

https://drive.google.com/file/d/1r2y-WYWv5wmmSU21wHOy6sgAIzLrtnKQ/view?usp=sharing

 

HAS 2019

Efter der i nogen tid har været usikkerhed om, hvor HAS 2019 skal afhodes, meddeles det lørdag d. 9.2.19:

Kære kredse 
 
Dagens glade nyhed :-)
Hovedavlsskuet 2019
Det er os en glæde at kunne meddele, at HAS 2019 afholdes i kreds 8 – Rønnede d. 2.-4. august.
Nærmere info følger snarest muligt.
 
 
 
                    Med venlig hilsen 
 
                   Karin Christiansen

Klubbens sekretariat, HB til møde med DKK

Schæferhundeklubben for Danmarks sekretariat har holdt flyttedag og findes nu på følgende adresse:

Bredbjergvej 44, 5230 Odense M

Tlf. 52771467. Telefontid: tirsdag og torsdag kl. 11 - 14.

mail: schaeferhund@schaeferhund.dk

 

Schæferhundeklubbens Hovedbestyrelse har været til møde med Dansk Kennel Klub. Mødet omhandlede først og fremmest disciplinærsager.

Se referat fra mødet her:

https://drive.google.com/file/d/1ElMe9e8nnlzA6-AVec-qZgDT_xvzP-tA/view?usp=sharing

 

Nyt om klubbens sekretariat

Meddelelse fra HB

Hovedbestyrelsen har i nogle måneder arbejdet med klubbens sekretariat,  

om hvordan vi løbende kan sikre den kendte høje service og samtidig styre omkostningerne i tider, 
hvor medlemsantallet er faldende .

Det er derfor besluttet, at vi stopper med det sekretariat, vi i dag kender - med en fuldtidsansat.

Vi vil fremadret lukke vores nuværende sekretariat og flytte de relevante opgaver over i et eksternt servicebureau pr. 1.2.2019.  

Målet med denne outsourcing af vores sekretariat er:

Sikre vores nuværende høje serviceniveau og om muligt højne det.

Sikre et sekretariat, der er 100% skalerbart, hvor både opgaver og omkostninger kan skrues både op og ned.

Sikre, at vi ikke er 100% afhængige af en person, men at vi fremover har delt den viden på flere personer.

Sikre adgang til specielkompetencer som, jurist, journalist, m.v.

Sikre en ca. 25 % besparelse af omkostningerne til klubbens sekretariat.

Lise Drudgaard vil de næste 6 måneder stadig være vores sekretariat,  og hun vil hjælpe med at flytte opgaverne over til vores nye samarbejdspartner - ” Vores Bureau”.

Jeg vil her benytte lejligheden til at sige Lise tusind tak for indsatsen alle de år, hun så fint har passet sekretariatet og hjulpet os alle sammen. 

På Hovedbestyrelsens vegne  

Peter Maltha Larsen   

Landsformand