Klubbens sekretariat, HB til møde med DKK

Schæferhundeklubben for Danmarks sekretariat har holdt flyttedag og findes nu på følgende adresse:

Bredbjergvej 44, 5230 Odense M

Tlf. 52771467. Telefontid: tirsdag og torsdag kl. 11 - 14.

mail: schaeferhund@schaeferhund.dk

 

Schæferhundeklubbens Hovedbestyrelse har været til møde med Dansk Kennel Klub. Mødet omhandlede først og fremmest disciplinærsager.

Se referat fra mødet her:

https://drive.google.com/file/d/1ElMe9e8nnlzA6-AVec-qZgDT_xvzP-tA/view?usp=sharing

 

Nyt om klubbens sekretariat

Meddelelse fra HB

Hovedbestyrelsen har i nogle måneder arbejdet med klubbens sekretariat,  

om hvordan vi løbende kan sikre den kendte høje service og samtidig styre omkostningerne i tider, 
hvor medlemsantallet er faldende .

Det er derfor besluttet, at vi stopper med det sekretariat, vi i dag kender - med en fuldtidsansat.

Vi vil fremadret lukke vores nuværende sekretariat og flytte de relevante opgaver over i et eksternt servicebureau pr. 1.2.2019.  

Målet med denne outsourcing af vores sekretariat er:

Sikre vores nuværende høje serviceniveau og om muligt højne det.

Sikre et sekretariat, der er 100% skalerbart, hvor både opgaver og omkostninger kan skrues både op og ned.

Sikre, at vi ikke er 100% afhængige af en person, men at vi fremover har delt den viden på flere personer.

Sikre adgang til specielkompetencer som, jurist, journalist, m.v.

Sikre en ca. 25 % besparelse af omkostningerne til klubbens sekretariat.

Lise Drudgaard vil de næste 6 måneder stadig være vores sekretariat,  og hun vil hjælpe med at flytte opgaverne over til vores nye samarbejdspartner - ” Vores Bureau”.

Jeg vil her benytte lejligheden til at sige Lise tusind tak for indsatsen alle de år, hun så fint har passet sekretariatet og hjulpet os alle sammen. 

På Hovedbestyrelsens vegne  

Peter Maltha Larsen   

Landsformand

Kursustilbud efteråret 2018

 Fra BHR/uddannelsesudvalget

 Kurser efteråret 2018 

 

 Kursus 

Instruktør 

Dato 

Kursus-vært 

Udstilling 

Lena Pichler Bjerre / Henrik Hansen 

18.08.18 

Kreds 46 Køge 

Lydighed og samarbejde 

Johannes Stie 

25.08.18 

Kreds 80 Viborg 

Hvalpekursus 

John Rasmussen 

01.09.18 

Kreds 38 Haderslev 

Figurantkursus 1 

Vibeke Mølgård 

01.09.18 

Mangler værtskreds 

Lydighed og samarbejde 

Johannes Stie 

08.09.18 

Kreds 24 Odsherred 

Figurantkursus 2 - (forudsætter deltagelse i Figurantkursus 1) 

Morten Hansen 

15.09.18 

Kreds 25 Nordfyn 

Sporkursus 

Thorsten Kleven 

september 

Mangler værtskreds 

Trænerbasisuddannelse modul 1 

Thea Stoico / Helle Laustsen 

13.10.18 

Kreds 14 Herning 

Figurantkursus 3 - (forudsætter deltagelse i Figurantkursus 1+2) 

Morten Hansen 

20.10.18 

Kreds 25 Nordfyn 

Trænerbasisuddannelse modul 2 

Thea Stoico / Helle Laustsen 

10.11.18 

Kreds 14 Herning 

Trænerbasisuddannelse modul 3 

Thea Stoico / Helle Laustsen 

01.12.18 

Kreds 14 Herning 

Trænerbasisuddannelse modul 4 

Thea Stoico / Helle Laustsen 

12.01.19 

Kreds 14 Herning 

 

 

 3.august 2018 

Kære Kredse 

Hermed nyt fra BHR / Uddannelsesudvalget som vi håber, at I vil tage godt imod og orientere jeres medlemmer om. 

Kurser efteråret 2018 

Der er opdateret kurser på Caniva og tilmeldingen er begyndt. 

Der afholdes bl.a. lydigheds-, spor-, figurant-, udstillings og hvalpekurser for alle medlem-mer af Schæferhundeklubben for Danmark, samt specialklubber under DKK. 

Figurantkurserne er kun for figuranter, mens alle øvrige kurser er for hundeførere/trænere. 

I november starter et nyt Træneruddannelsesforløb og denne gang afholdes de fire moduler I Jylland. 

I tilfælde af, at der er stor søgning til de enkelte kurser, forsøger vi at planlægge yderligere kurser efter behov. 

Kurserne er fortrinsvis for trænere, som har gennemført Træneruddannelsen, men alle hun-deførere/trænere er velkommen efterfølgende. Deltagelse i kurser kræver ikke længere gen-nemførelse af Grundkursus (- dette udbydes ikke mere), ligesom deltagelse i Figurantkurser ikke længere kræver gennemført Træneruddannelse. 

Nyt og vigtigt for alle medlemmer af Schæferhundeklubben. 

Den 22.september 2018 afholdes der workshop, hvor emnet er de nye og spændende træ-ningsformer i form af Rally og NoseWork, Agility, Nordisk og Feltsøg. 

BHR og Uddannelsesudvalget har planer om, at implementere de nævnte discipliner - og på sigt også afholde DM for schæferhunde. For at det skal kunne lade sig gøre, så har vi brug for viden og indsigt i, samt opbakning fra dig og kredsene således, at vi finder en fælles vej frem til et produkt, der gavner flest mulige medlemmer. 

Workshoppen afholdes på Fjelsted Skov Kro og koster 200,- pr. deltager inkl. fuld forplejning – og den er god! 

Nærmere info tilgår, når der åbnes for tilmelding via Caniva. 

Vi ønsker en fortsat god sommer og håber, at vi ses derude til kursus / workshop. 

På vegne af Uddannelsesudvalget 

Helen Kragh 

 

 

INDBYDELSE TIL ALLE MEDLEMMER AF SCHÆFERHUNDEKLUBBEN!

Hvad:Workshop, hvor emnet er de nye og spændende træningsformer i form af Rally, NoseWork, Agility, Nordisk og Feltsøg. 

Hvor:Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. 

Hvornår:Lørdag den 22. september 2018. 

Pris:200,- pr. deltager inkl. fuld forplejning. Indbetales på konto 3420 - 4357095395 

senest den 8.september. HUSK at påføre navn. 

Tilmelding:På Caniva (www.schaeferhundeklubben.caniva.com). 

Med venlig hilsen 

BHR / Uddannelsesudvalget