100 års jubilæum

Se her:

INVITATION
Mad & lodtrækning IPO3:
Til IPO lodtrækningen vil alle deltagende nationer blive præsenteret i en festlig stem-
ning. Ledsaget af en fanfare bliver hver nation kaldt til lodtrækning på scenen, hvorfra
vi spændt kan følge lodtrækningen. Hele teamet og supportere får mulighed for at
sidde ved samme bord.

Selve lodtrækningen starter kl.19:00 og i den forbindelse tilbydes en dejlig aftenmenu.
Buffeten er åben fra klokken 18:00 til 20:30 og vil bestå af to slags kød, salat, kartofler
og brød.
Den samlede pris er 110 kr. 

Tilmelding sker via WUSV2018@schaeferhund.dk
Frist for bestilling samt betaling er senest fredag den 28. september 2018.
Der kan betales på to måder (husk at skrive på overførslen, hvad der betales for):
Mobilepay: 24365
Bankoverførsel: Reg.nr.: 3420 Kontonr.: 9150007752
Ved VM i Randers er det muligt at bestille mad i forbindelse med IPO-lodtrækningen tirsdag aften.

Festaften:

For at fejre et forrygende WUSV og Schæferhundeklubben for Danmarks 100 års
fødselsdag afholdes en festaften lørdag den 6. oktober fra kl. 19:00 til 24:00.
Festen finder sted i Thor Loungen. Vi får besøg af ”Elvis” (Randers har et Elvis muse-
um), og der vil senere på aftenen være mulighed for dans, hvis man har lyst til det.

Middagen består af forret, hovedret og dessert. Forretten serveres ved bordene og
efterfølges af en lækker buffet med mange valgmuligheder. Middagen afsluttes med
islagkage.

Dørene åbner kl. 18:30, og maden serveres kort derefter.
Den samlede pris for aftenen er 225 kr. 

Frist for bestilling og betaling er senest fredag den 28. september 2018.
Tilmelding sker via WUSV2018@schaeferhund.dk
Der kan betales på to måder (husk at skrive på overførslen, hvad der betales for):
Mobilepay: 24365
Bankoverførsel: Reg.nr.: 3420 Kontonr.: 9150007752
Drikkevarer kan købes på stedet og til følgende priser:
 
 
                    Med venlig hilsen 
 
                  Karin Christiansen
                         VM-udvalget
 
                   

 

 I N V I TATION 

IPO lodtrækning med spisning

I forbindelse med IPO lodtrækningen tirsdag den 2. oktober 2018 er der arrangeret fællesspisning i Thor Lounge. 

Til IPO lodtrækningen vil alle deltagende nationer blive præsenteret i en festlig stem-ning. Ledsaget af en fanfare bliver hver nation kaldt til lodtrækning på scenen, hvorfra vi spændt kan følge lodtrækningen. Hele teamet og supportere får mulighed for at sidde ved samme bord. 

Selve lodtrækningen starter kl.19:00 og i den forbindelse tilbydes en dejlig aftenmenu. Buffeten er åben fra klokken 18:00 til 20:30 og vil bestå af to slags kød, salat, kartofler og brød. 

Efter alle kunstens regler vil vi blive betjent af Superligaklubben Randers FC, der er vant til at betjene op til 1.500 personer. 

Den samlede pris er 110 kr. (15 €) 

Tilmelding sker via WUSV2018@schaeferhund.dk Frist for bestilling samt betaling er senest fredag den 28. september 2018. 

Der kan betales på to måder (husk at skrive på overførslen, hvad der betales for): Mobilepay: 24365 Bankoverførsel: Reg.nr.: 3420 Kontonr.: 9150007752 

Drikkevarer kan købes på stedet og til følgende priser: 

Sodavand 15 kr. (2 €) 

Vand 10 kr. (1,5 €) 

Øl 25 kr. (3,5 €) 

Vin, glas 25 kr. (3,5 €) 

Vin, flaske 120 kr. (17 €) 

Kaffe 10 kr. (1,5 €) 

 

 

 I N V I TATION 

Festaften med spisning

For at fejre et forrygende WUSV og Schæferhundeklubben for Danmarks 100 års fødselsdag afholdes en festaften lørdag den 6. oktober fra kl. 19:00 til 24:00. 

Festen finder sted i Thor Loungen. Vi får besøg af ”Elvis” (Randers har et Elvis museum), og der vil senere på aftenen være mulighed for dans, hvis man har lyst til det. 

I forbindelse med spisningen vil der være få og korte taler, og alle vil have mulighed for både at se og høre talerne. 

Vi vil blive betjent efter alle kunstens regler af Superligaklubben Randers FC, der er vant til at servicere op til 1.500 personer. 

Middagen består af forret, hovedret og dessert. Forretten serveres ved bordene og efterfølges af en lækker buffet med mange valgmuligheder. Middagen afsluttes med islagkage. 

Dørene åbner kl. 18:30, og maden serveres kort derefter. 

Den samlede pris for aftenen er 225 kr. (30 €) 

Frist for bestilling og betaling er senest fredag den 28. september 2018. 

Tilmelding sker via WUSV2018@schaeferhund.dk 

Der kan betales på to måder (husk at skrive på overførslen, hvad der betales for): Mobilepay: 24365 Bankoverførsel: Reg.nr.: 3420 Kontonr.: 9150007752 

Drikkevarer kan købes på stedet og til følgende priser: Sodavand 15 kr. (2 €) Vand 10 kr. (1,5 €) Øl 25 kr. (3,5 €) Vin, glas 25 kr. (3,5 €) Vin, flaske 120 kr. (17 €) Kaffe 10 kr. (1,5 €) 

 

Nyt om klubbens sekretariat

Meddelelse fra HB

Hovedbestyrelsen har i nogle måneder arbejdet med klubbens sekretariat,  

om hvordan vi løbende kan sikre den kendte høje service og samtidig styre omkostningerne i tider, 
hvor medlemsantallet er faldende .

Det er derfor besluttet, at vi stopper med det sekretariat, vi i dag kender - med en fuldtidsansat.

Vi vil fremadret lukke vores nuværende sekretariat og flytte de relevante opgaver over i et eksternt servicebureau pr. 1.2.2019.  

Målet med denne outsourcing af vores sekretariat er:

Sikre vores nuværende høje serviceniveau og om muligt højne det.

Sikre et sekretariat, der er 100% skalerbart, hvor både opgaver og omkostninger kan skrues både op og ned.

Sikre, at vi ikke er 100% afhængige af en person, men at vi fremover har delt den viden på flere personer.

Sikre adgang til specielkompetencer som, jurist, journalist, m.v.

Sikre en ca. 25 % besparelse af omkostningerne til klubbens sekretariat.

Lise Drudgaard vil de næste 6 måneder stadig være vores sekretariat,  og hun vil hjælpe med at flytte opgaverne over til vores nye samarbejdspartner - ” Vores Bureau”.

Jeg vil her benytte lejligheden til at sige Lise tusind tak for indsatsen alle de år, hun så fint har passet sekretariatet og hjulpet os alle sammen. 

På Hovedbestyrelsens vegne  

Peter Maltha Larsen   

Landsformand

Kursustilbud efteråret 2018

 Fra BHR/uddannelsesudvalget

 Kurser efteråret 2018 

 

 Kursus 

Instruktør 

Dato 

Kursus-vært 

Udstilling 

Lena Pichler Bjerre / Henrik Hansen 

18.08.18 

Kreds 46 Køge 

Lydighed og samarbejde 

Johannes Stie 

25.08.18 

Kreds 80 Viborg 

Hvalpekursus 

John Rasmussen 

01.09.18 

Kreds 38 Haderslev 

Figurantkursus 1 

Vibeke Mølgård 

01.09.18 

Mangler værtskreds 

Lydighed og samarbejde 

Johannes Stie 

08.09.18 

Kreds 24 Odsherred 

Figurantkursus 2 - (forudsætter deltagelse i Figurantkursus 1) 

Morten Hansen 

15.09.18 

Kreds 25 Nordfyn 

Sporkursus 

Thorsten Kleven 

september 

Mangler værtskreds 

Trænerbasisuddannelse modul 1 

Thea Stoico / Helle Laustsen 

13.10.18 

Kreds 14 Herning 

Figurantkursus 3 - (forudsætter deltagelse i Figurantkursus 1+2) 

Morten Hansen 

20.10.18 

Kreds 25 Nordfyn 

Trænerbasisuddannelse modul 2 

Thea Stoico / Helle Laustsen 

10.11.18 

Kreds 14 Herning 

Trænerbasisuddannelse modul 3 

Thea Stoico / Helle Laustsen 

01.12.18 

Kreds 14 Herning 

Trænerbasisuddannelse modul 4 

Thea Stoico / Helle Laustsen 

12.01.19 

Kreds 14 Herning 

 

 

 3.august 2018 

Kære Kredse 

Hermed nyt fra BHR / Uddannelsesudvalget som vi håber, at I vil tage godt imod og orientere jeres medlemmer om. 

Kurser efteråret 2018 

Der er opdateret kurser på Caniva og tilmeldingen er begyndt. 

Der afholdes bl.a. lydigheds-, spor-, figurant-, udstillings og hvalpekurser for alle medlem-mer af Schæferhundeklubben for Danmark, samt specialklubber under DKK. 

Figurantkurserne er kun for figuranter, mens alle øvrige kurser er for hundeførere/trænere. 

I november starter et nyt Træneruddannelsesforløb og denne gang afholdes de fire moduler I Jylland. 

I tilfælde af, at der er stor søgning til de enkelte kurser, forsøger vi at planlægge yderligere kurser efter behov. 

Kurserne er fortrinsvis for trænere, som har gennemført Træneruddannelsen, men alle hun-deførere/trænere er velkommen efterfølgende. Deltagelse i kurser kræver ikke længere gen-nemførelse af Grundkursus (- dette udbydes ikke mere), ligesom deltagelse i Figurantkurser ikke længere kræver gennemført Træneruddannelse. 

Nyt og vigtigt for alle medlemmer af Schæferhundeklubben. 

Den 22.september 2018 afholdes der workshop, hvor emnet er de nye og spændende træ-ningsformer i form af Rally og NoseWork, Agility, Nordisk og Feltsøg. 

BHR og Uddannelsesudvalget har planer om, at implementere de nævnte discipliner - og på sigt også afholde DM for schæferhunde. For at det skal kunne lade sig gøre, så har vi brug for viden og indsigt i, samt opbakning fra dig og kredsene således, at vi finder en fælles vej frem til et produkt, der gavner flest mulige medlemmer. 

Workshoppen afholdes på Fjelsted Skov Kro og koster 200,- pr. deltager inkl. fuld forplejning – og den er god! 

Nærmere info tilgår, når der åbnes for tilmelding via Caniva. 

Vi ønsker en fortsat god sommer og håber, at vi ses derude til kursus / workshop. 

På vegne af Uddannelsesudvalget 

Helen Kragh 

 

 

INDBYDELSE TIL ALLE MEDLEMMER AF SCHÆFERHUNDEKLUBBEN!

Hvad:Workshop, hvor emnet er de nye og spændende træningsformer i form af Rally, NoseWork, Agility, Nordisk og Feltsøg. 

Hvor:Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. 

Hvornår:Lørdag den 22. september 2018. 

Pris:200,- pr. deltager inkl. fuld forplejning. Indbetales på konto 3420 - 4357095395 

senest den 8.september. HUSK at påføre navn. 

Tilmelding:På Caniva (www.schaeferhundeklubben.caniva.com). 

Med venlig hilsen 

BHR / Uddannelsesudvalget