Aktuelt Schæfer-Nyt, december 2019

Nyhedsbrev fra Schæferhundeklubben, december 2019:

https://drive.google.com/file/d/1jF_WS-jqlv4G5N-siwc7IZh7NKDjhB6K/view?usp=sharing

 

Aktuelt Schæfer - Nyt

Nyhedsbrev fra Schæferhundeklubben, september 2019:

https://drive.google.com/file/d/1egCfY4DWkS9SAIr6QXqCr8y_YXfSe3nz/view?usp=sharing

 

Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde

 

 

 

Schæferhundeklubben for Danmark
Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde

fredag d. 9. august 2019 kl. 18.00
i Ejby-Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby


 Se tanker i forbindelse med mødet her:

https://drive.google.com/file/d/1aqGVayRzjZ4Z-0lX2R3Edp4yLBCzoljI/view?usp=sharing

 

 

 

Ny overenskomst

Der er indgået en ny overenskomst mellem Schæferhundeklubben for Danmark og Dansk Kennel Klub.

Se udmeldingen her:

https://drive.google.com/file/d/1yOR3fNoJl22zpS1kQBYsSsXS9lF47gNm/view?usp=sharing

Læs mere på www.schaeferhun.dk

 

Møde mellem DKK og Schæferhundeklubben

 

 d. 28.6.2019 

Nyhedsbrev fra Hovedbestyrelsen 

Konflikten mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark 

Dansk Kennel Klub’s bestyrelse og Schæferhundeklubben for Danmarks hovedbestyrelse har afholdt møde den 27/6-2019 på Fyn. 

På mødet blev uoverensstemmelserne, der har ført til opsigelse af overenskomsten mellem parterne, drøftet. 

Mødet foregik i en udmærket og konstruktiv atmosfære. 

Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark arbejder målrettet videre med henblik på at få en ny overenskomst på plads. 

På vegne af Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark. 

Jørgen Hindse Peter Maltha Larsen 

Formand Dansk Kennel Klub Formand Schæferhundeklubben for Danmark 

 

 

  • Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde afholdes fredag d. 9.8. kl. 18.00 i Ejby-Hallen. Dagsorden udsendes på mandag d. 1.7. 
  • HUSK: Schæferhundeklubben for Danmarks Hovedavlsskue i kreds 8 – Rønnede d. 2. – 4. august 2019 På http://www.has2019.dk/ findes alle oplysninger om arrangementet, men husk, at tilmeldingen slutter d. 2.7. 

 

 

  • Agria-Ungdomslejren afholdes i uge 28 og slutter af med Ungdomsudstillingen d. 13.7. Kom og bak op om arrangementet: https://schaeferhundeklubben.caniva.com/event/4267/Ungdomsskue--hvalpeshow/ 

 

Men venlig hilsen Hovedvestyrelsen 

Opsigelse af samarbejdsaftale

Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark har opsagt samarbejdsaftalen mellem klubberne.

Se her:

https://drive.google.com/file/d/1YHlrqMmBBs_eKugdYqtvzDbiBht7NPWX/view?usp=sharing

og her:

https://drive.google.com/file/d/1r2y-WYWv5wmmSU21wHOy6sgAIzLrtnKQ/view?usp=sharing

 

HAS 2019

Efter der i nogen tid har været usikkerhed om, hvor HAS 2019 skal afhodes, meddeles det lørdag d. 9.2.19:

Kære kredse 
 
Dagens glade nyhed :-)
Hovedavlsskuet 2019
Det er os en glæde at kunne meddele, at HAS 2019 afholdes i kreds 8 – Rønnede d. 2.-4. august.
Nærmere info følger snarest muligt.
 
 
 
                    Med venlig hilsen 
 
                   Karin Christiansen

Klubbens sekretariat, HB til møde med DKK

Schæferhundeklubben for Danmarks sekretariat har holdt flyttedag og findes nu på følgende adresse:

Bredbjergvej 44, 5230 Odense M

Tlf. 52771467. Telefontid: tirsdag og torsdag kl. 11 - 14.

mail: schaeferhund@schaeferhund.dk

 

Schæferhundeklubbens Hovedbestyrelse har været til møde med Dansk Kennel Klub. Mødet omhandlede først og fremmest disciplinærsager.

Se referat fra mødet her:

https://drive.google.com/file/d/1ElMe9e8nnlzA6-AVec-qZgDT_xvzP-tA/view?usp=sharing

 

Nyt om klubbens sekretariat

Meddelelse fra HB

Hovedbestyrelsen har i nogle måneder arbejdet med klubbens sekretariat,  

om hvordan vi løbende kan sikre den kendte høje service og samtidig styre omkostningerne i tider, 
hvor medlemsantallet er faldende .

Det er derfor besluttet, at vi stopper med det sekretariat, vi i dag kender - med en fuldtidsansat.

Vi vil fremadret lukke vores nuværende sekretariat og flytte de relevante opgaver over i et eksternt servicebureau pr. 1.2.2019.  

Målet med denne outsourcing af vores sekretariat er:

Sikre vores nuværende høje serviceniveau og om muligt højne det.

Sikre et sekretariat, der er 100% skalerbart, hvor både opgaver og omkostninger kan skrues både op og ned.

Sikre, at vi ikke er 100% afhængige af en person, men at vi fremover har delt den viden på flere personer.

Sikre adgang til specielkompetencer som, jurist, journalist, m.v.

Sikre en ca. 25 % besparelse af omkostningerne til klubbens sekretariat.

Lise Drudgaard vil de næste 6 måneder stadig være vores sekretariat,  og hun vil hjælpe med at flytte opgaverne over til vores nye samarbejdspartner - ” Vores Bureau”.

Jeg vil her benytte lejligheden til at sige Lise tusind tak for indsatsen alle de år, hun så fint har passet sekretariatet og hjulpet os alle sammen. 

På Hovedbestyrelsens vegne  

Peter Maltha Larsen   

Landsformand