Cafeteriavagter

Du behøver ikke servere lagkage hver gang du har cafeteriavagt :-)

Kreds 22 har p.t. ingen fast cafeteriabestyrer.

Derfor går jobbet på skift mellem medlemmerne.

Skriv på mail, hvilke dage du tager cafeteriavagten. Skriv din besked på www.kreds22bornholm.dk